Revision Test Rank Holders 2021-22

 


I Std 'A'

1. M.M.Mahath
2. K.M.Akhilesh
3. J.Bala Shanmugavel
4. S.Jishnu
5. S.N.Santhosh
6. L.S.Sree Yazhini
7. B.S.Kaviya Sri
8. A.Monica Shree

I Std 'B'

1. S.Mithuna
2. K.H.Sri Karthi Vatsan
3. B.S.Shanshika
4. P.R.Diya Sree
5. M.P.Sasmika
6. T.S.Rithish Kumar
7. B.Sri Sai Karthika


II Std 'A'

1. M.K.Vedhashri
2. S.Shailesh Kumar
3. N.B.Sri Aharshana

II Std 'B'

1. M.N.Siva Prabaakaran
2. K.K.Boobalan
3. M.Minhaj
4. S.V.Rakshita

III Std

1. M.Prathish
2. L.K.Reanuka Sri
3. K.H.Jeevitha Sri
4. T.S.Priyadharshan

IV Std

1. B.Sri Saikala
2. N.M.Deepsika
3. G.Muthulakshmi

V Std 'A'

1. T.S.Surya Varshan
2. S.Dharshini
3. P.Sabareesh

V Std 'B'

1. G.K.Divya Sree
2. V.S.Yashika
3. V.V.Vibhavasu
A Common Man

Post a Comment

Previous Post Next Post