I Std 'A' 1. M.M.Mahath 2. K.M.Akhilesh 3. J.Bala Shanmugavel 4. S.Jishnu 5. S.N.Santhosh 6. L.S.Sree Yazhini 7. B.S.Kaviya Sri 8....