அனைத்து மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும், ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் சித்திரை திருநாள் நல்வாழ்த்துகள் .